Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa - โรงแรมสำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ & ครอบครัว - สภาพอากาศ

สภาพอากาศ

จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตศูนย์สูตร มีอากาศร้อนชื้นตลอดปีมี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน เมษายนถึง เดือน พฤศจิกายน และฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม ถึง เดือนมีนาคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีของจังหวัดภูเก็ตอยู่ที่ 25-34 องศาเซลเซียส
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านทะเลอันดามัน ทำให้มีฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคม กันยายนและตุลาคม
ช่วงเวลาที่เป็นฤดูการท่องเที่ยวและเหมาะที่สุดสำหรับกิจกรรมทางน้ำประเภทต่างๆ เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงแม้ จะเป็นหน้าฝนแต่ก็ไม่ได้ตกทุกจนทำให้คุณหมดสนุก

  • %e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close